☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pokolenie zawodowej szansy


zdjecie

Projekt dla młodzieży z woj. podlaskiego
w wieku 18 -24 lata projektu pt. „POKOLENIE ZAWODOWEJ SZANSY”


Realizator projektu: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

                                                                                                                                                                                       UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ  BEZPŁATNY

Termin realizacji: 01.10.2009 r. – 30.04.2010 r.


Adresaci projektu: 45 osób (tj. trzy grupy liczące po 15 os.) do 24 r. ż. , zarejestrowanych i poszukujących pracy za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Działaniami zostały objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo w wieku 18-24 lat:
  
- bez kwalifikacji zawodowych,
- osoby z wykształceniem zawodowym (z zasadniczym i średnim) wymagające podniesienia kwalifikacji bądź ich zmiany
- nie posiadające doświadczenia zawodowego – krótki staż pracy

Cel ogólny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych korzystających z pośrednictwa pracy OHP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

Zrealizowane zajęcia dla uczestników: szkolenia zawodowe, szkolenie komputerowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia z prawnikiem, pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Miejsce realizacji projektu: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

REALIZATOREM PROJEKTU były następujące jednostki rynku pracy Podlaskiej WK OHP w Białymstoku:

Bieżące informacje na temat realizacji projektu znajdowały się w jednostkach:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku:


p. Olga Hryniewicka - koordynator projektu, ul. Dąbrowskiego 22, tel. 85 652 34 98
Adres e-mail: centrum_bialystok@o2.pl

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży:

p. Joanna Filipkowska - koordynator projektu, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel./fax 86 216 39 79
Adres e-mail: ohp_lomza@interia.pl

3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:

p. Grzegorz Pilichowski - koordynator projektu, ul. Noniewicza 3, tel./fax 87 556 65 157
Adres e-mail: suwalskieohp@wp.pl

Kierownik projektu: p. Sławomir Guszcza (spec. ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej PWK OHP w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 22, tel. 85 651 61 87)

Udział w projekcie  był  bezpłatny.
Realizator projektu dofinansował  koszty dojazdu, zapewnił wyżywienie w trakcie zajęć grupowych oraz wypłatę dodatku szkoleniowego.
 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-02-09 14:44:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2011-03-16 08:04:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409