☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tak niewiele potrzeba, by wiele móc

 

logo 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

CELEM PROJEKTU była aktywizacja społeczno – zawodowa 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn,
                                    poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany był do 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn:

  • w wieku 18-25 lat,
  • bezrobotnych i  nieaktywnych zawodowo,
  • zamieszkujących obszar powiatu  suwalskiego (poza miastem Suwałki).

Projekt skierowany był do osób bez doświadczenia zawodowego, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

DZIAŁANIA JAKIE OFEROWALIŚMY W RAMACH PROJEKTU TO:

  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Zajęcia z przedsiębiorczości,
  • Zajęcia z polityki równości płci,
  • Kursy zawodowe (w następujących kierunkach: handlowiec z modułem wózka jezdniowego oraz handlowiec z modułem wizażu),
  • Wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,
  • Dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia


W/w działania miały na celu ułatwienie młodym kobietom i mężczyznom skuteczne wejście na lokalny i europejski rynek pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY !!!

Miejsce  realizacji projektu:  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, ul. Sejneńska 13

KONTAKT:  tel/fax: (087) 566-51-57;    e – mail: ceipm.suwalki@ohp.pl

Termin realizacji projektu: 01 marzec 2011 -  30 czerwiec 2011 r.

Wytworzył:
Ewa Kłoczko
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-02-17 14:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2011-12-05 14:36:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409