☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ IV EDYCJA

logo

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku od kwietnia do grudnia 2011 r. realizowała projekt pt.: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3.  Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w kwietniu i trwały do listopada  2011 r.

CEL  OGÓLNY  PROJEKTU: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z woj. podlaskiego  (tj. ogółem 220 w wieku 15-24 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROJEKTU  TO:

 1. Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej
 2. Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy
 3. Nabycie kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy


ADRESACI  PROJEKTU: Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo i bezrobotna młodzież z województwa podlaskiego, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat, tj. 220 os., której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

KATEGORIE UCZESTNIKÓW


Uczestnicy projektu byli podzieleni na 2 następujące kategorie:

Kategoria A – 100 os., tj.  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki

Kategoria B – 120 os., tj. młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w kategorii B mogą znaleźć się zarówno osoby nieaktywne zawodowo jak i osoby bezrobotne, zarejestrowane  w Urzędzie Pracy.

GRUPY UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy (tj. 220 os.) byli podzieleni na 10 osobowe grupy. Ogółem w projekcie brały udział 22 grupy (po 10 os. każda), tj.: kat. A – 10 grup, ogółem - 100 os., kat. B – 12 grup, ogółem - 120 os.

ZAJĘCIA  ZREALIZOWANE  W  RAMACH  PROJEKTU:

Uczestnicy z Kat. A brali udział w następujących formach wsparcia:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr.3h/osobę)
 4. Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy (6h/grupę)
 5. Zajęcia z edukacji seksualnej (5h/grupę)
 6. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (15h/osobę)
 7. Podstawowy kurs komputerowy (30h/ grupę)  
 8. Kurs językowy (80h/grupę)  
 9. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej   (6h/grupę)
 10. Zajęcia kreatywnego spędzania czasu  (3 wyjścia/grupę)
 11. Konkurs plastyczny na najlepszy plakat promujący hasło PO KL "Człowiek najlepsza inwestycja” – etap wojewódzki i ogólnopolski


Uczestnicy z Kat. B brali udział w następujących formach wsparcia:
 

 1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne  (śr. 3h/osobę)
 4. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym   (śr. 2h/osobę)
 5. Grupowe zajęcia z prawnikiem  (5h/grupę)   
 6. Indywidualne zajęcia z prawnikiem   (śr. 1h/osobę)
 7. Kurs przedsiębiorczości (15h/ grupę)
 8. Kurs ECDL START
 9. Kurs zawodowy  (śr. 150h/osobę)  
 10. Kurs językowy  (80h/grupę)
 11. Kurs prawa jazdy (60h/osobę)
 12. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej   (16h/osobę)
 13. Praktyki zawodowe u pracodawców  (60h/osobę)
 14. Zajęcia kreatywnego spędzania czasu  (3 wyjścia/grupę)


NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewniał:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

Zakładane rezultaty  projektu, to m.in.:
ukończenie projektu przez  90% młodych ludzi w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym (198 os, K-119, M-79),
podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 20 % uczestników z kategorii B (24 os.: K - 15, M- 9),
wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy przez 39 % uczestników z kategorii A wymagających przedmiotowego wsparcia (39 os.: K – 24, M – 15),
podwyższenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi – uzyskanie certyfikatów ECDL  przez 80% uczestników projektu kat. B  ( 96 os.: K - 58, M – 38),
ukończenie kursu językowego potwierdzonego certyfikatem przez 88% uczestników (194 os.: K - 117, M – 77) pomyślne zdanie egzaminu na prawo jazdy kat. B przez 48 % os. z kat B (58 os.: K – 35, M – 23 os.)

JEDNOSTKI PODLASKIEJ WK OHP W BIAŁYMSTOKU REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 20 os. /2 gr. z kat. B/
    ul. Dąbrowskiego 22, 15 – 872 Białystok, tel: (85) 652-34-98 (85) 652-34-98, fax: (85) 651-61-87
    koordynator projektup. Agnieszka Jankiewicz

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 20 os. /2 gr. z kat. B/, tj.:
    ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel./fax (87) 566 51 57,
    koordynator projektu p. Elżbieta Augustynowicz

3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 20 os. /2 gr. z kat. B/
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax: (86) 216 33 08,
    koordynator projektu – p. Joanna Filipkowska

4. Środowiskowy Hufiec Pracy w  Białymstoku – 20 os. (1 gr. kat. A i 1 gr. kat .B)
    ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok ,tel. (085) 653-35-05 (085) 653-35-05  
    koordynator projektup. Jolanta Powichrowska

5.  Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie - 20 os. /1 gr. z  kat. A i 1 gr. z kat. B/
     ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel./fax (86) 261 03 09
     koordynator projektup. Teresa Maciorowska

6. Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży - 30 os. /tj. 3 gr.: kat. A -30 os./
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax (86) 216 39 79
    koordynator projektup. Grażyna Dembek

7. Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach - 20 os. /1 gr. z kat. A i 1 gr. kat. B/
    ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 09 32 (87) 565 09 32, fax. (87) 566 51 57
    koordynator projektup. Grzegorz Pilichowski

8. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilków – 30 os. (2 gr.- kat. A i 1 gr. kat. B),  
    ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel./fax. (85) 718 54 20
    koordynator projektup. Beata Bratumił

9.  Hufiec Pracy w Augustowie – 20 os. (1 gr. – kat A, 1 gr. – kat B)
    ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
    koordynator projektup. Adam Siedlecki

10. Hufiec Pracy w Kolnie – 20 os. (1 gr. – kat A, 1 gr. – kat B)
    ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno
    koordynator projektu - p. Grażyna Różańska

Koordynator wojewódzki projektuElżbieta Dziemianiuk

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-05-25 13:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-01-13 12:35:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409