☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Studio kreatywności

logo

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zakończyła realizację kolejnego projektu systemowego OHP w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoołecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą: „ Studio kreatywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu 
 
          
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno - zawodowa 75-os. grupy tj. 50 dziewcząt i 25 chłopców w wieku 15-17 lat, będących otoczeniem osób wykluczonych społecznie poprzez realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:

 • Udzielenie wsparcia pedagogiczno- psychologicznego z zakresu rozwiązywania problemów osobistych, podniesienia samooceny, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia ze stresem, agresją
 • Zwiększenie motywacji do nauki
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem
 • Wyrównywanie braków edukacyjnych
 • Udzielenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego, pomoc w określeniu predyspozycji i zainteresowań zawodowej
 • Podniesienie poziomu własnej aktywności twórczej młodzieży
 • Udzielenie usług z zakresu poradnictwa psychologicznego rodzicom uczestników,
 • zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwana i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • poprawa indywidualnej oceny,

Termin realizacji projektu: wrzesień 2010-kwiecień 2011

Kryteria udziału w projekcie:

Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie były:

 • wiek 15-17 lat (33% dziewczęta, 77% chłopcy),
 • pochodzenie z rodzin/środowisk problemowych, ubogich, niepełnych,

Jednostki Podlaskiej WK OHP, które realizowały projekt:

 • Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 22, tel. 85 6516187 85 6516187, koordynator projektu: Magdalena Guzowska
 • Środowiskowy Hufiec pracy w Białymstoku, 15-684 Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6, Tel: 85 653 35 05 85 653 35, opiekun grupy: Magdalena Waszkuć
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 30, Tel: 86 261 03 09 86 261 03 09, opiekun grupy: Bartosz Pietrzak
 • Środowiskowy Hufiec pracy w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 86 216 39 79 86 216 39, opiekun grupy: Łukasz Borawski
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 3, tel. 087 566 51 57 087 566 51, opiekun grupy: Robert Maciejewski
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, 16-010 Wasilków, ul. Supraślska 21 opiekun grupy: Joanna Kowalska

Wsparcie udzielone w ramach projektu:

 • wsparcie psychologiczne (zajęcia integracyjne, warsztaty umiejętności społecznych z elementami socjoterapii, edukacja seksualna),
 • wsparcie edukacyjne (zajęcia wyrównawcze z wybranego przedmiotu szkolnego, kurs komputerowy)
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe,
 • koła zainteresowań (koło dziennikarskie, koło taneczno-teatralne,  koło plastyczne),
 • półkolonie zimowe,
 • wyjścia kulturalno- rekreacyjne
 • indywidualne konsultacje rodziców/opiekunów prawnych z psychologiem


UDZIAŁ MŁODZIEŻY W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY

Wytworzył:
Magdalena Guzowska
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-12-05 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2011-12-05 15:15:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409