☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

STĄD DO JUTRA

logo

Realizacja projektu pt. „Stąd do jutra” w Suwałkach


Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 –Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

CEL PROJEKTU - aktywizacja zawodowa 10 osób/mieszkańców gminy Bakałarzewo, w tym: 6 kobiet i 4 mężczyzn, pozostających bez zatrudnienia, w wieku do 25 r.ż (uczestniczki/cy muszą mieć ukończone 18 lat i nie ukończony 25 r.ż) poprzez nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- Projekt skierowany był do 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn:

 • w wieku 18-25 lat,
 • bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
 • zamieszkujących obszar gminy Bakałarzewo,
 • bez doświadczenia zawodowego, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.


DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Zajęcia z prawnikiem,
 • Zajęcia z polityki równości płci,
 • Kursy zawodowe, (planujemy w następujących kierunkach: handlowiec z obsługą wózka jezdniowego oraz handlowiec z modułem języka litewskiego),
 • Wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,
 • Dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

w/w działania miały ułatwić młodym kobietom i mężczyznom skuteczne wejście na lokalny i europejski rynek pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY !!!

Miejsce realizacji projektu: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach,
Adres, kontakt: 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 13, tel./fax: (087) 566 51 57;  
                              e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
                        
Termin realizacji projektu : 01 marzec -  30 czerwiec 2012 r.
Termin zgłaszania się do udziału w projekcie upłynął 30 marca 2012 r.

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania   doc     pdf

 

Wytworzył:
Ewa Kłoczko
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2012-02-16 13:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-09-26 10:34:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409