☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2

ohp

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zrealizowała kolejny projekt systemowy w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.: pod nazwą „Młodzieżowa akademia umiejętności 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Główny cel projektu  
           
Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników OHP w wieku 15-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy,
 • Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • Nabycie bądź podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym

Termin realizacji projektu: lipiec 2012 – maj 2013

Kryteria udziału w projekcie:

Kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie, to:

 • wiek 15-20 lat (40% dziewczęta, 60% chłopcy),
 • uczestnictwo w OHP,
 • odbywanie przygotowania zawodowego w formie
  - nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej,
  - nauki zawodu w ramach formy pozaszkolnej( rzemieślnicza nauka zawodu),
  - przyuczenia  do wykonywania określonej pracy w ramach gimnazjum.

Jednostki Podlaskiej WK OHP realizujące projekt:

 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57;
  e-mail:
  shp.suwalki@ohp.pl, opiekun grupy: p. Robert Maciejewski, st. wychowawca ŚHP w Suwałkach
   
 • Hufiec Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno tel. 86 272 32 09; e-mail: hp.kolno@ohp.pl
  opiekun grupy: p. Agnieszka Duda, wychowawca HP w Kolnie
   
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 216 39 79; e-mail: shp.lomza@ohp.pl, opiekun grupy: p. Marzena Bazydło, st. wychowawca ŚHP w Łomży


DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie uczestników projektu - przez cały czas trwania projektu uczestnicy byli objęci wsparciem wychowawczym w ramach którego zorganizowane zostanie szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz spotkania wychowawcze.
   
 • Moduł aktywizująco-doradczy – cykl warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.
   
 • Moduł zawodowy - szkolenia specjalistyczne w których wzieli udział wszyscy uczestnicy projektu. Zaproponowane szkolenia pozwolą uczestnikom uzyskać dodatkowe umiejętności i kwalifikacje  w stosunku do tych, których uczą się na co dzień, co zwielokrotni ich szanse na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy. Elementem modułu zawodowego było również 2 - tygodniowe przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zorganizowane u pracodawców w zakładach pracy, w zawodach, w których młodzież odbyła szkolenie zawodowe w ramach projektu.
   
 • Moduł językowy -obejmie kursy językowe, w których wzieli udział wszyscy uczestnicy projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony został na naukę języka „zawodowego”.
 • Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych – zorganizowane były jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu. Konkurs obejmował rywalizację w zawodach w których uczestnicy uczą się na co dzień.
   
 • Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych – również miał formę konkursu zawodowego. Uczestnikami byli laureaci sprawdzianów lokalnych.

                                
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE BYŁO BEZPŁATNE

Wytworzył:
Magdalena Guzowska
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2012-10-19 12:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2013-11-29 14:14:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409