☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NOWE PERSPEKTYWY

jpeg

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku od lipca 2012 do czerwca 2013 r. zrealizowała projekt pt.: „Nowe perspektywy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Zajęcia w ramach projektu realizowane były w okresie październik  2012 - maj  2013 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z woj. podlaskiego (tj. ogółem 110 os. w wieku 15-25 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach a także ułatwienie dostępu ww. osobom do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności, itp.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 1. Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej
 2. Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy
 3. Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy
 4. Nabycie podstawowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy.

ADRESACI PROJEKTU: Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież z województwa podlaskiego, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat (tj. 110 os.), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

KATEGORIE UCZESTNIKÓW

Uczestnicy projektu byli podzieleni na 2 następujące kategorie

 1. grupa kategorii A – 50 os., tj.  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym  wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki
 2. grupa  kategorii B – 60 os., tj. - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lata, nieucząca się i niepracująca (tj. bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie aktywna zawodowo, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji  w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

GRUPY UCZESTNIKÓW

Uczestnicy projektu (tj. ogółem 110 os.) byli podzieleni na 11 grup (po 10 osób każda), tj.: kat. A – 5 grup, ogółem - 50 os., kat. B – 6 grup, ogółem - 60 os.

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

formy wsparcia dla uczestników z Kat. A:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr.3h/osobę)
 4. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (śr. 12h/osobę)
 5. Podstawowy kurs komputerowy (25h/ grupę)
 6. Kurs językowy (śr.120h/grupę)

Uczestnicy z Kat. B brali udział w następujących formach wsparcia:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 3h/osobę)
 4. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (śr. 2h/osobę)
 5. Kurs przedsiębiorczości (15h/ grupę)
 6. Kurs ECDL START
 7. Kurs zawodowy (śr. 150h/osobę)
 8. Kurs językowy (śr. 120h/grupę)
 9. Kurs prawa jazdy (60h/osobę)
 10. Praktyki zawodowe u pracodawców (60h/osobę)

NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewniał:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwają  opiekunowie grup z ramienia OHP.

Zakładane rezultaty projektu, to m.in.:

 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 20 % uczestników z kat. B
 • otrzymanie promocji do następnej klasy przez 80 % uczestników z kat. A
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 90 % uczestników z  kat. B
 • uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez 80% uczestników z Kat. B
 • podniesienie kalif. w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi przez 75 % uczestników z kat. B biorących udział w kursie ECDL
 • nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez 85 % wszystkich uczestników
 • nabycie umiejętności prowadzenia samochodu - prawo jazdy kat. B przez 37,50 % uczestników kat. B biorących udział w kursie
 • ukończyły warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez 85 % wszystkich uczestników

JEDNOSTKI PODLASKIEJ WK OHP W BIAŁYMSTOKU REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 20 os. /2 gr. z kat. B/
ul. Dąbrowskiego 22, 15 – 872 Białystok, tel: (85) 652-34-98 (85) 652-34-98, fax: (85) 651-61-87
koordynator projektu – p. Agnieszka Jankiewicz

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 os. /1gr. z kat. B/
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel./fax (87) 566 51 57,
koordynator projektu – p. Elżbieta Augustynowicz

3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 20 os. /2 gr. z kat. B/
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax: (86) 216 33 08,
koordynator projektu – p. Joanna Filipkowska

4. Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku – 10 os. /1 gr. kat. A/
ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok ,tel. (085) 653-35-05 (085) 653-35-05
koordynator projektu – p. Jolanta Powichrowska

5. Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie - 10 os. /1 gr. z kat. A/
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel./fax (86) 261 03 09
koordynator projektu – p. Teresa Maciorowska

6. Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży - 10 os. /tj. 1 gr. kat. A/
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax (86) 216 39 79
osoba do kontaktów/opiekun grupy – p. Dariusz Bandach

7. Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach - 10 os. /1 gr. z kat. B/
ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 09 32 (87) 565 09 32, fax. (87) 566 51 57
osoba do kontaktów/opiekun grupy – p. Jolanta Faszcza

8. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilków – 10 os. /1 gr.- kat. A/
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel./fax. (85) 718 54 20
osoba do kontaktów/opiekun grupy – p. Beata Bratumił

9. Hufiec Pracy w Augustowie – 20 os. /1 gr. – kat A/
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
osoba do kontaktów/opiekun grupy – p. Jacek Nejfeld

Koordynator wojewódzki projektu – Elżbieta Dziemianiuk

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2012-11-28 09:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2013-11-29 14:09:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409