☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nowe Perspektywy 2


"NOWE PERSPEKTYWY 2"

 

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku od lipca 2013 do czerwca 2014 r. realizowała II edycję projektu pt.: „Nowe perspektywy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Zajęcia w ramach projektu realizowane były w okresie  wrzesień 2013 - maj  2014 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z woj. podlaskiego (tj. ogółem 100 os. w wieku 15-25 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach a także ułatwienie dostępu ww. osobom do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności, itp.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 1. Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej
 2. Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy
 3. Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy
 4. Nabycie podstawowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy.


ADRESACI PROJEKTU: Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież z województwa podlaskiego, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat (tj. 100 os), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

KATEGORIE UCZESTNIKÓW
Uczestnicy projektu zostali  podzieleni na 2 następujące kategorie

 1. grupa kategorii A – 50 os., tj.  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym  wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki
 2. grupa  kategorii B – 50 os., tj. - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lata, nieucząca się i niepracująca (tj. bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie aktywna zawodowo, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji  w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

GRUPY  UCZESTNIKÓW

Uczestnicy projektu (tj. ogółem 100 os.) zostali podzieleni na 10 grup (po 10 osób każda), tj.: kat. A – 5 grup, ogółem - 50 os., kat. B – 5 grup, ogółem - 50 os.

ZREALIZOWANE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU:

formy wsparcia dla uczestników z Kat. A:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne
 4. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
 5. Podstawowy kurs komputerowy
 6. Kurs językowy
 7. Zaj. kreatywnego spędzania  czasu wolnego    

Uczestnicy z Kat. B brali udział w następujących formach wsparcia:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe
 2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne
 4. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
 5. Kurs przedsiębiorczości
 6. Kurs ECDL START
 7. Kurs zawodowy
 8. Kurs językowy
 9. Kurs prawa jazdy
 10. Praktyki zawodowe u pracodawców

NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewniał:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej
   

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali  opiekunowie grup z ramienia OHP.


Jednostki  Podlaskiej  Wojewódzkiej  Komendy  OHP, które  realizowały  projekt na Podlasiu:
 

 1. CEiPM Białystok    ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok                 Kat. B  - 20 os.
 2. CEiPM Suwałki      ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki                          Kat. B  - 10 os.
 3. CEiPM Łomża        ul. Szosa Zambrowska 1/27   18-400 Łomża          Kat. B  - 20 os.
 4. ŚHP Łomża            ul. Szosa Zambrowska 1/27,   18-400 Łomża        Kat. A  - 10 os.
 5. ŚHP Suwałki          ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki                          Kat. A  - 10 os.
 6. ŚHP Grajewo         ul. Szkolna 12,     19-200 Grajewo                         Kat. A  - 10 os.
 7. HP Augustów        ul. Komunalna 2,   16-301 Augustów                     Kat. A  - 10 os.  
 8. ŚHP Białystok       ul. NMP Królowej Rodzin 6,  15-684 Białystok       Kat. A  - 10 os.  

  LEGENDA: CEiPM - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ŚHP - Środowiskowy Hufiec Pracy,
                     HP  - Hufiec Pracy

Wytworzył:
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2013-11-29 14:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2017-03-29 12:02:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409