☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt systemowy EFS - POMYSŁ NA SIEBIE

logo WNR

 

projekt „POMYSŁ NA SIEBIE”

w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

 

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 15-17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez nieodpłatny udział w różnych zajęciach w ramach projektu.

Termin projektu: październik 2014 – grudzień 2015 r.

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-17 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe:

grupa A) – to młodzież w wieku 15-16 lat (tj. ukończony 15 r.ż. i nieukończony 17 r. ż), nieaktywna zawodowo, posiadająca bardzo niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak oraz słabe wyniki w nauce i duża absencja na zajęciach szkolnych

Efektem wsparcia adresowanego do tej grupy był powrót do nauki bądź szkolenia.

grupa B) – to 16-17 lat (tj. ukończony 16 r.ż. i nieukończony 18 r.ż.), wsparcie przeznaczone dla nieaktywnej zawodowo młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki, posiadającej bardzo niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak, nie uczestniczy w żadnej formie kształcenia/szkolenia oraz posiadającej opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.

Efektem wsparcia adresowanego do tej grupy było zdobycie kwalifikacji zawodowych.
 

Wsparcie młodzieży w ramach projektu było BEZPŁATNE.

Zajęcia w ramach projektu, to m.in.:

 • Grupowe doradztwo zawodowe (Gr. A i B)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne (Gr. A i B)
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (Gr. A i B)
 • Opieka wychowawców (Gr. A i B)
 • Kurs przedsiębiorczości (Gr. A i B)
 • Warsztaty komputerowe (Gr. A)
 • Kurs językowy (Gr. A)
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (Gr. A)
 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy (Gr. B)
 • Kurs komputerowy  ECDL START lub kurs równoważny (Gr. B)
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Gr. B)


PROJEKT PONADTO ZAPEWNIAŁ nieodpłatnie:

 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej,
 • wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek),
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały edukacyjne


Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali koordynatorzy projektu i opiekunowie grup z ramienia OHP.


Jednostki  Podlaskiej  Wojewódzkiej  Komendy  OHP, które realizowały projekt na Podlasiu:
 

GRUPA A

 1. HP Kolno             ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno                      grupa A  - 10 os.
                                  Koordynator projektu: Grażyna Różańska
 1. HP Zambrów       ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów         grupa A  - 10 os.
                                  Koordynator projektu: Paweł Stankowski

GRUPA B

 1. HP Łomża            ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża              grupa B  - 8 os.
                                   Koordynator projektu: Grażyna Dembek

   
 2. HP Suwałki          ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki                           grupa B  - 11 os.
                                   Koordynator projektu: Grzegorz Pilichowski

   
 3. HP Grajewo         ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo                             grupa B  - 8 os.
                                   Koordynator projektu: Teresa Maciorowska

   
 4. HP Augustów       ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów                       grupa B  - 6 os.  
                                   Koordynator projektu: Adam Siedlecki

   
 5. HP Białystok        ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok           grupa B  - 7 os.  
                                   Koordynator projektu: Adam Siedlecki

 
LEGENDA:  HP  - Hufiec Pracy
                    

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta  Dziemianiuk

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2015-04-02)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2015-04-02 14:17:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2018-03-26 13:02:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409