☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PI-PWP Innowacje 15+

logo

TYTUŁ PROJEKTU: „PI-PWP "INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  młodzieży powyżej 15 r."

PARTNERSTWO:

Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
partner polski - Podlaska WK OHP w Białymstoku  (wyznaczone jednostki rynku pracy),
                              biuro PWK OHP w Białymstoku

Partnerzy ponadnarodowi: AVOPP – Luksemburg, FPA Betxi – Hiszpania, UNCEM Toscana - Włochy

Cele projektu:
Adoptowanie (utworzenie), testowanie, a następnie upowszechnienie, wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do końca 2014 roku - 9 modelowych rozwiązań wczesnej interwencji socjalnej dla:

  • młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem lub przemocą
  • młodzieży z obszarów zmarginalizowanych

Kluczowym pomysłem na zwiększenie efektywności wczesnej interwencji było integrowanie działań doradczych, edukacyjnych i lokalnej współpracy oraz zapewnienie efektu synergii poziomów wsparcia w modelach: Praca jak Rodzina, Życie to Biznes i e-Horyzonty

W ramach współpracy ponadnarodowej m.in. zrealizowano działania:
- Wizyty studyjne (cel: diagnoza dobrych praktyk + upowszechnianie)- do Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii
- Telekonferencje (konsultacje metod w trakcie testu x poziom interwencji) z partnerami z w/w państw
- Konsultacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 telekonferencje z AVOPP
- Konsultacje dla placówek interwencji kryzysowej – 3 telekonferencje z FPA
- Konsultacje dla organizacji i samorządów wiejskich – 3 telekonferencje z UNCEM
- Konferencję ponadnarodową podsumowującą projekt w Białowieży
- Artykuły i opracowania – przygotowanie publikacji końcowej, która została
   kolportowana

Inne zrealizowane działania:
- Badania
- Laboratoria testujące
- Ewaluacja
- Upowszechnianie i mainstreaming
- Współpraca ponadnarodowa

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2015-04-16)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2015-04-16 09:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2015-04-16 09:20:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409