☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadomy wybór

logo

REALIZACJA PROJEKTU pt. „ŚWIADOMY WYBÓR” W SUWAŁKACH

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY !!!

CELEM PROJEKTU była aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Suwałki pozostających bez zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki stażom zawodowym.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt skierowany był do 22 osób, w tym 12 kobiet i 10 mężczyzn:

 • w wieku 18-25 lat,
 • bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
 • zamieszkujących obszar miasta Suwałki,
 • osoby z niskim lub nie posiadające wykształcenia,
 • osoby z nieaktualnymi lub bez kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁANIA OFEROWANE W RAMACH ZREALIZOWANEGO PROJEKTU TO:

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • zajęcia z prawnikiem,
 • kursy zawodowe w kierunkach: handlowiec w branży spożywczej z modułem kasy fiskalnej oraz operator obrabiarek sterowanych numerycznie z modułem rysunku technicznego, tzw. CNC),
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

W ramach kursów zawodowych i staży uczestnicy otrzymali stypendia szkoleniowe.

Miejsce realizacji projektu: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach,
Adres, kontakt: 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 13, tel./fax: (087) 566 51 57; e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
Koordynator projektu: Ewa Kłoczko

Projekt realizowany był w terminie: 01 marzec 2013 – 28 luty 2015r.

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2015-04-16)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2015-04-16 09:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2015-04-16 09:33:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409