☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ginące zawody pomysłem na przyszłość

logo_narod_str_spojn


Projekt - „GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Celem projektu była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat z całego kraju oraz poprzez szkolenie 28 pracowników OHP (instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu OHP w trakcie realizacji projektu.

Termin realizacji: maj 2014 – wrzesień 2015 r.

REALIZACJA PROJEKTU W PODLASKIEJ WK OHP:

UCZESTNIKAMI PROJEKTU BYLI  nieaktywni zawodowo mężczyźni (5 os.) z terenu woj. podlaskiego.  Beneficjenci zdobyli nieodpłatnie kwalifikacje zawodowe w zawodzie zdun. Dodatkowo, pracownik Podlaskiej WK OHP zdobył umiejętności w zakresie praktycznego nauczania zawodu zdun, poprzez udział w kursie umiejętności zawodowych.

Charakterystyka uczestników projektu:

  • młodzież bezrobotna w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy, posiadająca niewystarczające kwalifikacje zawodowe

Zajęcia w ramach projektu organizowane na terenie województwa podlaskiego, to m.in.:

  • 180 godz./os. kursu zawodowego w zawodzie zdun, z czego:
    40 godzin zajęć teoretycznych z zakresu technologii, maszynoznawstwa, rysunku technicznego lub dokumentacji technicznej, materiałoznawstwa oraz 140 godz. praktycznych zajęć warsztatowych przygotowujących do zawodu zdun
  • 20 godz. grupowych zajęć z doradcą zawodowym
  • 30 godz. kursu przedsiębiorczości

Ponadto młodzież wzięła udział  w 120 godz. kursu praktycznego w zakresie umiejętności w ginącym zawodzie zdun w Europejskim Centrum Kultury i Wychowania w Roskoszy  (woj. lubelskie). Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin czeladniczy.
Ponadto pracownik Podlaskiej WK OHP zdobył umiejętności w zakresie praktycznego nauczania zawodu zdun i tytuł mistrza w zawodzie.

Projekt zapewnił dodatkowo:

  • nieodpłatne wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych oraz refundację kosztów podróży
  • ubezpieczenie NNW
  • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
  • nieodpłatne zakwaterowanie w ECKiW w Roskoszy oraz refundację kosztów dojazdu

 

Koordynator wojewódzki projektu:  Ewa Kosińska

Wytworzył:
Ewa Kosińska
(2015-10-01)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2015-10-01 13:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2015-10-01 13:11:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409