☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  w Białymstoku

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku działając na podstawie § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku, uznanych za zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Pisemny wniosek o przekazanie powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 w/w Rozporządzenia, zaś w przypadku wniosku o darowiznę informacje wymagane § 39 ust. 4.

Odbiór składników majątku, które zostaną przekazane lub darowane jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Decyzję w przedmiocie przekazania bądź darowizny składników majątkowych poszczególnym jednostkom podejmie Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne mogą ubiegać się o sprzedaż składników majątku wymienionego w załączniku nr 1 składając pisemną ofertę zawierającą:

  • Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;
  • Wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem ceny za poszczególne składniki majątku;
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz oświadczenie, że zakupione składniki zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt kupującego i jego staraniem;
  • Telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku Podlaskiej WK OHP w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki.

Wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, pokój 412 (sekretariat) bądź drogą mailową na adres podlaska@ohp.pl.

Składniki majątku będą udostępniane do obejrzenia w lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 1 w dniach 5 kwietnia oraz 8-10 kwietnia 2019 r. w godzinach 8:15-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z kierownikami jednostek zgodnie z lokalizacjami.

 
Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1: Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego (pdf, 411 kB)   - wykaz skorygowany dnia 08.04.2019 r. godz. 14.36     
Załącznik nr 2: Wniosek o nieodpłatne otrzymanie rzeczowego składnika majątku ruchomego (doc, 15 kB)
Wytworzył:
Ewa Winiewska
(2018-04-05)
Udostępnił:
Tadeusz Sawicki
(2016-02-19 11:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2019-04-08 14:35:09)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X