☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Środa 20.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Realizowane systemowe projekty EFS - GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

LOGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Realizowane projekty systemowe EFS w ramach "Gwarancji dla młodzieży" w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP:

 

PROJEKT „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS” - KONTYNUACJA


Projekt realizowany jest w Białymstoku, Hajnówce, Łomży, Grajewie i Suwałkach, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.

Cel projektu - aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada - umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.
Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy / pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Przewidywana liczba uczestników projektu w woj. podlaskim – 50 osób.

Do tej pory, w ramach projektu w województwie podlaskim udzielono wsparcia 60 osobom.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w skali ogólnopolskiej wynosi 18.150.165,38 złJednostki organizacyjne Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizują projekt:

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób
    ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98

    Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce - 10 osób
    ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08

    Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie - 10 osób
    ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób
    ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk

Podlaska WK OHP w Białymstoku, tel./fax 85 651 61 87,
e-mail: edziemianiuk@ohp.pl, www.podlaska.ohp.pl

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2019-03-04)
Udostępnił:
Beata Gregorczuk
(2016-03-04 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2019-03-04 11:17:06)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X