☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obudź swój potencjał

naglowekWER

 

Projekt „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS”
w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

 

Podlaska WK OHP w Białymstoku zrealizowała w woj. podlaskim, wdrażany centralnie, ogólnopolski projekt  „Obudź swój potencjał - EFS”.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu:
poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu                        

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.

UCZESTNICY PROJEKTU, to ogółem 80 osób (w tym ogółem  8 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie, Hajnówce, Łapach, Augustowie), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia były:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia były:

 • osoby bierne zawodowo

Wsparcie młodzieży w ramach projektu było BEZPŁATNE.

Zrealizowana zajęcia w ramach projektu, to m.in.:

 • grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • grupowe wsparcie psychologiczne – trening i warsztaty
 • indywidualne konsultacje psychologiczne (dla 50 % uczestników z grupy)
 • kursy języka angielskiego (dla 20% uczestników)
 • podstawowy kurs komputerowy (dla 10% uczestników)
 • kurs komputerowy ECDL start (dla 20% uczestników)
 • kurs przedsiębiorczości (dla 10% uczestników)
 • kursy zawodowe
 • realizacja kursów prawa jazdy kat. b (dla 20% uczestników)
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty
 • realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych
 • wsparcie opiekunów

PROJEKT  PONADTO  ZAPEWNIAŁ  (nieodpłatnie):

 • wyżywienie podczas zajęć grupowych (gorący posiłek)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (ok. 7 % uczestników)
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników k. zawodowych
 • stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy

Jednostki  Podlaskiej  Wojewódzkiej  Komendy  OHP,
które realizowały projekt  na Podlasiu:

1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób  &nnbsp;
    ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel: 85 652 34 98
    koordynator proj. – Agnieszka Jankiewicz

2) Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach - 10 osób  
    ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 31 08
    koordynator proj. – Agnieszka Jankiewicz
    Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Porowska-Piekut

3) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Hajnówce - 10 osób
    ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 30 13
    koordynator proj. – Agnieszka Jankiewicz
    Osoba do kontaktów roboczych: Emilia Garustowicz

4) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Łomży - 10 osób
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel: 86 216 33 08
    koordynator proj. – Joanna Filipkowska
 
5) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Grajewie - 10 osób   
    ul. Ełcka 30,  19-200 Grajewo, tel. 86 261 00 65
    koordynator proj. – Joanna Filipkowska
    Osoba do kontaktów roboczych: Anna Bednarko

6) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Kolnie - 10 osób
    ul. Wojska Polskiego 31,18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62
    koordynator proj. – Joanna Filipkowska
    Osoba do kontaktów roboczych: Martyna Oleksy

7) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób   
    ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57
    koordynator proj. – Elżbieta Augustynowicz

8) Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie - 10 osób  
    al. Kard. Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów, tel. 515 859 975
    koordynator proj. – Elżbieta Augustynowicz
    Osoba do kontaktów roboczych: Joanna Giedrojć

 

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta  Dziemianiuk

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2017-06-06)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2017-06-06 11:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2018-03-26 13:01:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409