☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy będzie stosować RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Naszym obowiązkiem jest poinformowanie wszystkie osoby korzystające z naszych usług o przetwarzaniu ich danych osobowych w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.

Dlatego też prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami. Można się z nimi zapoznać także w naszym biurze przy ul. Trawiastej 20 B w Białymstoku oraz naszych jednostkach organizacyjnych na terenie województwa podlaskiego, adresy znajdziesz na stronie www.podlaska.ohp.pl


Inspektorem Ochrony Danych w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku jest:

Mateusz Szyc - kontakt: iod.podlaska@ohp.pl


O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z:

  1. pośrednictwa pracy,
  2. doradztwa zawodowego,
  3. kursów i szkoleń,
  4. projektów współfinasowanych z EFS (PO WER),
  5. projektów realizowanych w ramach Programu ERASMUS+,
  6. oferty edukacyjno-wychowawczej jednostek OHP,
  7. zatrudnienia w jednostkach OHP oraz zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Komendant Wojewódzki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Trawiastej 20 B, 15-161 Białystok, tel. 85 651 61 87, adres e-mail: podlaska@ohp.pl

W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.podlaska@ohp.pl lub tradycyjnym adresem: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok


Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia zadań jakie nakłada na nas ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń, projektów współfinansowanych z EFS oraz realizacji oferty edukacyjno-wychowawczej jednostek OHP a także w celu realizacji zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, organom kontroli lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Pani/Pana danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji interesujących Panią/Pana zadań jest dobrowolne wyrażenie zgody. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową realizacji usług.


Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wytworzył:
Edyta Kruszewska
(2018-05-30)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2018-05-30 09:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-05-25 09:29:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801