☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Doradca zawodowy - stażysta w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem

Białystok, dn. 11.02.2019 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy  
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Doradcy zawodowego – stażysty
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem


Miejsce wykonywania pracy:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Rynek Piłsudskiego 23

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa;
- praca przed monitorem ekranowym;

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie indywidualnych porad w zakresie poszukiwania pracy, planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy w zakresie doradztwa zawodowego,
 • opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego,
 • gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
 • utrzymanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Odpowiedzialność, rzetelność i staranność,
 • Gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
 • Dobra znajomość obsługi komputera a w szczególności programów: WORD, EXCEL i POWER POINT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziani absolwenci: pedagogiki – specjalność doradztwo zawodowe i personalne, psychologii – specjalność psychologia pracy i organizacji lub studiów nauk społecznych z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.       (pdf, 188 kB)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – doradca zawodowy – stażysta w MCK w Wysokiem Mazowieckiem"

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2250,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w pełnym wymiarze czasu  pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz    uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki)  dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Wytworzył:
Jowita Kozłowska
Udostępnił:
Tadeusz Sawicki
(2019-02-11 12:56:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2019-02-11 12:58:10)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X