☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Młodszy wychowawca w Hufcu Pracy w Zambrowie

Białystok, dn. 28.02.2019 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Młodszy wychowawca
w Hufcu Pracy w Zambrowie

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów

ZAKRES ZADAŃ

 • Praca wychowawcza z młodzieżą.
 • Prowadzenie grupy wychowawczej, organizowanie czasu wolnego uczestnikom OHP.
 • Kontakty ze środowiskiem szkolnym  oraz rodzinnym młodocianego.
 • Kontakty z pracodawcami zatrudniającymi uczestników Hufca Pracy.
 • Prowadzenie koła zainteresowań i działalności świetlicy środowiskowej.
 • Organizacja imprez kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych.
 • Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe: kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Zdolności artystyczne, sportowe lub muzyczne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (pdf, 188kB).
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.03.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 6516187, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem „oferta pracy – Młodszy wychowawca w Hufcu Pracy w Zambrowie”.

INFORMACJE DODATKOWE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2250 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny 3-miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata / kandydatki) dokumentów i oświadczeń.
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Wytworzył:
Jowita Kozłowska
(2019-02-28)
Udostępnił:
Andrzej Rusaczyk
(2019-02-28 15:13:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Rusaczyk
(2019-02-28 15:25:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X