☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże zagraniczne

REALIZUJEMY PROJEKTY

1. „Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”

więcej informacji

2. „Inwestycja w przyszłość - zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech”

więcej informacji


OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

„Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”

LOGO Fundusze Europejskie WER

 

Tytuł projektu / źródło finansowania:

„Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”  o numerze 2019-1-PL01-KA102-064251, wdrażany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 r. - sierpień 2021 r.

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach projektu: listopad 2019 r.

Terminy zagranicznych staży zawodowych w Niemczech: luty 2020 r. - czerwiec 2021 r.


Uczestnicy projektu:

Podopieczni OHP z jednostek wychowawczych podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, którzy uczą się w szkole branżowej I stopnia w klasach o profilu zawodowym kucharz, murarz, mechanik pojazdowy. Kwalifikacje zawodowe zdobywają w oparciu o status pracownika młodocianego na bazie warsztatów w OHP lub w środowisku lokalnym na praktykach u pracodawców.

Liczba uczestników projektu - ogółem 74 osoby, w tym młodzież z następujących jednostek wychowawczych:

 • Hufca Pracy w Białymstoku – kucharze
 • Hufca Pracy w Zambrowie – kucharze i mechanicy
 • Hufca Pracy w Suwałkach – kucharze
 • Hufca Pracy w Kolnie – kucharze i murarze
 • Hufca Pracy w Augustowie – mechanicy
 • Hufca Pracy w Łomży – kucharze
 • Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – kucharze i mechanicy

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 48 kucharzy, 10 murarzy i 16 mechaników przez zdobycie nowych umiejętności zgodnie z kierunkiem odbywania nauki zawodu w trakcie 2 tygodniowych staży potwierdzonych certyfikatem Europass Mobility i Certyfikatem organizacji przyjmującej.

Udział młodzieży w ramach projektu - BEZPŁATNY.


Realizowane formy wsparcia:

Realizowane w Polsce (przed wyjazdem na staże zagraniczne):

 • warsztaty przygotowania pedagogiczno-kulturowego,
 • warsztaty przygotowania językowo-kulturowego (warsztaty z języka niemieckiego).

Realizowane w Niemczech (w trakcie stażu zagranicznego):

 • zagraniczne dwutygodniowe staże zawodowe (mobilności) - ze wsparciem finansowym wypłacanym uczestnikom w formie „kieszonkowego”,
 • warsztaty przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego (w tym zajęcia językowe i wyprawy edukacyjne, integracja międzykulturowa).

Koordynator projektu: Dorota Pikos – st. spec. ds. programów międzynarodowych

Dofinansowanie projektu z UE: 588 027,30 zł 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

„Inwestycja w przyszłość - zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech”

baner - Erasmus+ OHP frse

Tytuł projektu / źródło finansowania:

Projekt – „Inwestycja w przyszłość -  zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech" o numerze o numerze 2020-1-PL01-KA102-079359, wdrażany w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2020 r. - maj 2022 r.

Terminy zagranicznych staży zawodowych w Niemczech:  2021 r. - 2022 r.


Uczestnicy projektu:

Podopieczni OHP z jednostek wychowawczych podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, którzy uczą się w szkole branżowej I stopnia w klasach o profilu zawodowym kucharz, stolarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/murarz. Kwalifikacje zawodowe zdobywają w oparciu o status pracownika młodocianego na bazie warsztatów w OHP lub w środowisku lokalnym na praktykach u pracodawców.

Liczba uczestników projektu - ogółem 64 osoby, w tym młodzież z następujących jednostek wychowawczych:

 • Hufca Pracy w Białymstoku – kucharze
 • Hufca Pracy w Zambrowie – kucharze
 • Hufca Pracy w Suwałkach – stolarze
 • Hufca Pracy w Kolnie –  kucharze i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/murarz
 • Hufca Pracy w Augustowie  –  kucharze
 • Hufca Pracy w Łomży –  kucharze
 • Hufca Pracy w Grajewie –  kucharze
 • Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – kucharze i monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie/murarz

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 40 - kucharzy, 16 - monterów zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie/murarzy i 8 - stolarzy przez zdobycie nowych umiejętności zgodnie z kierunkiem odbywania nauki zawodu w trakcie 2 tygodniowych staży potwierdzonych certyfikatem Europass Mobility i Certyfikatem organizacji przyjmującej.

Udział młodzieży w ramach projektu - BEZPŁATNY.


Realizowane formy wsparcia:

Realizowane w Polsce (przed wyjazdem na staże zagraniczne):

 • warsztaty przygotowania pedagogiczno-kulturowego,
 • warsztaty przygotowania językowo-kulturowego (warsztaty z języka niemieckiego).

Realizowane w Niemczech (w trakcie stażu zagranicznego):

 • zagraniczne dwutygodniowe staże zawodowe (mobilności) - ze wsparciem finansowym wypłacanym uczestnikom w formie „kieszonkowego”,
 • warsztaty przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego (w tym zajęcia językowe i wyprawy edukacyjne, integracja międzykulturowa).

Koordynator projektu: Elżbieta Dziemianiuk – Kierownik Zespołu programów międzynarodowych

Dofinansowanie projektu z UE: 119 256,00 EU 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2019-10-16)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2019-10-16 11:32:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2020-12-31 08:44:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801