☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Od szkolenia do zatrudnienia" - kontynuacja - w ramach projektu "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"

LOGO Fundusze Europejskie WER

 

PROJEKT „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS” - KONTYNUACJA


Projekt realizowany był w Białymstoku, Hajnówce, Łomży, Grajewie i Suwałkach, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończono 31 grudnia 2019 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakładał - umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.
Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Projekt przewidywał również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyskała, podwyższyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Została jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy / pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.


Udział w projekcie był całkowicie BEZPŁATNY.

Liczba uczestników projektu w woj. podlaskim – 50 osób.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w skali ogólnopolskiej wyniosło 18.150.165,38 złJednostki organizacyjne Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizowały projekt:

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób
    ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98

    Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce - 10 osób
    ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08

    Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie - 10 osób
    ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65

    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób
    ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk

Podlaska WK OHP w Białymstoku, tel./fax 85 651 61 87,
e-mail: edziemianiuk@ohp.pl, www.podlaska.ohp.pl

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
(2020-01-03)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2020-01-03 10:33:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2020-01-03 10:45:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409