☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne


Podlaska Wojewódzka Komenda OHP jest państwową jednostką budżetową wykonującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania.
 
W zakresie kształcenia i wychowania Podlaska WK OHP prowadzi działania mające na celu:
 • umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia gimnazjalnego
 • umożliwienie młodzieży uzupełnienia ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Podlaska WK OHP:

 • organizuje zatrudnianie młodzieży powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół; bezrobotnych do 25 roku życia; uczniów i studentów,
 • prowadzi poradnictwo zawodowe dla młodzieży  oraz mobilne centra informacji zawodowej
 • inicjuje międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży
 • refunduje koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Obecnie w strukturze Podlaskiej WK OHP funkcjonują:
 • 3 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach), którym podlegają:
      - 3 Mobilne Centra Informacji Zawodowej (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach)
      - 3 Młodzieżowe Biura Pracy (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach)
      - 4 Młodzieżowe Centra Kariery (w Augustowie, Grajewie, Kolnie i Zambrowie)
 • 7 Hufców Pracy (w Augustowie, Białymstoku, Grajewie, Łomży, Kolnie, Suwałkach i Zambrowie)
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie


Swoim działaniem Podlaska Wojewódzka Komenda OHP obejmuje obszar województwa podlaskiego tj. 3 miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomżę, Suwałki oraz powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, moniecki, zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński, kolneński, grajewski, augustowski, suwalski i sejneński.

Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Gregorczuk Beata
(2007-03-21 19:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2020-10-01 11:07:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801