☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

W 2008 roku OHP będzie realizowało następujące programy wpisane w Krajowy Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia:

Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP z komponentem Szansa 13/18 - jednym z najistotniejszych celów Programu był rozwój życia samorządowego uczestników OHP oraz stworzenie im warunków do podejmowania decyzji dotyczących ich własnego życia oraz życia społeczności, w której żyją. Do głównych działań, za pomocą których realizowano założenia Programu należały: Spotkania Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, Ogólnopolskie Spotkania Kapituły Klubów Aktywnych, Regionalne Spotkania Młodzieży Aktywnej, konkurs „Aktywność – dobry wybór”, spotkania w ramach "Klubu Absolwenta OHP".


W 2007r. Podlaska WK OHP w Białymstoku (tj. CEiPM w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie) realizowała dla młodzieży w wieku 15 – 25 l. z woj. podlaskiego następujące programy wpisane w Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia:


1. Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP - do Programu Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP włączono również moduł edukacyjny, będący wcześniej częścią Programu „Szansa 13-18” realizowanego w Ochotniczych Hufcach Pracy od roku 2003.
2. Start w samodzielność – w ramach tego programu Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  w Grajewie przeprowadziło szkolenia dla młodzieży z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej oraz treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy. Program ten trwał od kwietnia do października 2007 r. i swoim działaniem objął 51 os. (w tym 20 uczestników OHP) z okolic Grajewa.
3. Zaplanuj swoją karierę
– w ramach tego programu działaniami objęto młodzież wiejską z woj. podlaskiego poprzez realizację  szkoleń mających na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności uzyskania zatrudnienia, a także poprzez adaptację bezrobotnych z terenu wsi do pracy w zawodach pozarolniczych oraz poprzez ukierunkowanie w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z terenów wiejskich. Program ten wdrażany był od kwietnia do  października 2007 r. przez CEiPM OHP z Białegostoku, Łomży i Suwałk. Swoimi działaniami objął ogółem 100 os.  (w tym z Łomży – 40 os., Białegostoku – 40 os. i Suwałk – 20 os.).
4. Droga do kariery – w ramach programu w okresie czerwiec – wrzesień 2007 roku Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (tj. w Białymstoku, Łomży i Suwałkach) zrealizowały programy zawierające szeroki wachlarz działań aktywizujących młodzież, takie jak: szkolenia i kursy zawodowe podnoszące, uzupełniające kwalifikacje uczestników, działania doradcze oraz pośrednictwo pracy. Działaniami objęto ogółem 130 os. z woj. podlaskiego (w tym z: CEiPM w Białymstoku – 44 os., CEiPM w Łomży – 42 os. i CEiPM w Suwałkach – 44 os.).


                         Rezultaty programów, to m.in.:


- ponad 20 % uczestników - podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy /zakładano 20-30 %/
- ponad 20 % uczestników - podjęło kształcenie poza miejscem zamieszkania /zakładano 20-30 %/
- ponad 10 % uczestników -  zdeklarowało podjęcie działalności gospodarczej /zakładano ok. 10 %/
- ok. 100 % uczestników – ukończyło projekt  /zakładano ok. 100%/

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Gregorczuk Beata
(2007-03-29 11:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-09-26 10:50:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409