☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

            Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP określają:

  • Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Nr 10/POA z dnia 28 lutego 2019 r.
  • Zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego Podlaskiej WK OHP Nr BWK-021-15/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.
  1. Wojewódzki Komendant ustala termin przyjmowania interesantów, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podlaskiej WK OHP. Aktualnie interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 14:00.
  2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw ponoszą Zastępca Wojewódzkiego Komendanta i kierownicy jednostek podległych.
  3. Skargi i wnioski rejestruje się w „Rejestrze wniosków i skarg", który prowadzi zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem.
  4. Do rejestru wpisuje się wszystkie skargi, bez względu na formę i miejsce złożenia.
  5. Skargę lub wniosek przekazuje się odpowiedniemu kierownikowi merytorycznie właściwej jednostki Podlaskiej WK OHP, który winien niezwłocznie dokonać rozpatrzenia i przygotować projekt odpowiedzi, a następnie przekazać go wraz z kompletem dokumentów do podpisu Wojewódzkiemu Komendantowi.
  6. Kompletną dokumentację w sprawie skarg i wniosków prowadzi zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem.
Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-02-28 09:11:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2021-03-18 14:55:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1499077