☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nowa droga dla byłych więźniów

EQUAL
Projekt „Nowa droga dla byłych więźniów” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dotyczył zbudowania spójnego systemu służącego społecznej readaptacji więźniów i byłych więźniów oraz przywracaniu ich na rynek pracy. Celem projektu było wypracowanie modelowej drogi wychodzenia na wolność osób skazanych. Administratorem projektu, odpowiadającym za koordynację działań był Centralny Zarząd Służby Więziennej. Partnerami w projekcie byli: Krajowa Rada Kuratorów, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie MONAR. Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju „Nowa droga dla byłych więźniów” została zawarta z inicjatywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej 28 czerwca 2005 r., a cały projekt realizowany  był w trzech etapach (Działanie 1, Działanie 2 i Działanie 3). Działanie 1 polegało na rozpoznaniu potrzeb i nawiązaniu partnerstwa, Działanie 2 polegało na pracy z beneficjentami (osobami opuszczającymi zakłady karne), a Działanie 3 (trwało do lutego 2008 r.) miało na celu  upowszechnianie i promocję rezultatów projektu.


Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z partnerów projektu zobowiązane zostały do przeprowadzenia z beneficjentami zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także do udzielania byłym więźniom aktywnej pomocy w poszukiwaniu przez nich zatrudnienia oraz badania potencjału zawodowego skazanych. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone były przez doradców zawodowych z  Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej z Łomży w zakładzie karnym w Czerwonym Borze. Doradca zawodowy OHP  z MCIZ w Łomży wziął udział w wizycie studyjnej w Bolonii we Włoszech, zorganizowanej  w ramach ponadnarodowych „Partnerstw na rzecz Rozwoju” tworzonych przez służby więzienne, służby probacyjno-kuratorskie i inne organizacje świadczące pomoc więźniom i byłym więźniom w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.


Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, finansowana była przez Europejski Fundusz Społeczny, jako część strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego dostępu do nich. Stanowiła próbę wypracowania nowych sposobów rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-06-10 10:34:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2008-06-10 10:36:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409