☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Od bierności do aktywności

 

logo


Realizator projektu: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku


Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


Termin realizacji: 01.09.2008 r. – 31.03.2009 r.


Adresatami projektu była młodzież –  45 osób (tj. trzy grupy liczące po 15 os.) do 25 r. ż. , zarejestrowana i poszukująca pracy za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Działaniami objęte zostały osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, oraz osoby z wykształceniem zawodowym (zasadniczym lub średnim) wymagające podniesienia kwalifikacji bądź ich zmiany.


Cel ogólny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych korzystających z pośrednictwa pracy OHP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.


W ramach projektu odbyły się: szkolenia zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia z prawnikiem, pomoc w znalezieniu zatrudnienia.


Miejsce realizacji projektu: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży: Białystok, Łomża i Suwałki


1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku:  

                                    
Olga Hryniewicka - koordynator projektu,
ul.  Dąbrowskiego 22, tel. 085-652-34-98
Adres e-mail: centrum_bialystok@o2.pl  


2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży:


Joanna Filipkowska - koordynator projektu,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel./fax 086-216-39-79
Adres e-mail:  ohp_lomza@interia.pl 


3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:


Anna Maziewska - koordynator projektu,
ul. Noniewicza 3, tel./fax  087-56-65-157
Adres e-mail:  suwalskieohp@wp.pl 


Kierownik projektu: Sławomir Guszcza (spec. ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej PWK OHP w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 22, tel. 085- 65-16-187)


Udział w projekcie był bezpłatny. Realizator projektu dofinansował koszty dojazdu, zapewnił wyżywienie w trakcie zajęć grupowych oraz wypłatę dodatku szkoleniowego.


 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2009-04-20 09:31:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2010-09-08 11:57:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409