☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2

Logo
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zrealizowała drugą edycję projektu systemowego OHP w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3 pod nazwą „Nasza przyszłość 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu  
          
Niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwianie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat wychowującej się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu kompetencji społecznych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych,
 • wzrost wiedzy nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
 • podniesienie poziomu aspiracji osobistych,
 • nabycie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
 • nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy,
 • ukierunkowanie na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
 • skorygowanie zaburzeń zachowania,
 • obniżenie poziomu negatywizmu szkolnego.

Termin realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2010

Kryteria udziału w projekcie:

 • wiek 15-17 lat (40% dziewczęta, 60% chłopcy),
 • brak przynależności do OHP,
 • nadzór kuratorski nad rodziną,
 • pochodzenie z rodzin problemowych, dotkniętych bezrobociem, niepełnych,
 • problemy z nauką,
 • deklaracja uczestnictwa i zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie.

Jednostki Podlaskiej WK OHP realizujące projekt:

 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku ul. NMP Królowej Rodzin 6 tel. 085 653-35-05 - 1 gr. 10 os.
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 086 216-39-79 - 1 gr. 10 os.
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie ul. Ełcka 30 tel. 086 261 03 09 – 1 gr. 10 os.

Realizowane działania w ramach projektu:

 • warsztaty motywacyjno-aktywizujące oraz konsultacje indywidualne z psychologiem/terapeutą,
 • zajęcia wyrównawcze, (uczestnikom projektu zapewniamy wyżywienie w trakcie zajęć oraz pokrywamy koszty dojazdu na zajęcia środkami komunikacji miejskiej),
 • kurs komputerowy,
 • warsztaty „Zachowania ryzykowne”,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • koła zainteresowań,
 • specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno-terapeutyczna (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik, sp. ds. interwencji kryzysowej),
 • opieka wychowawcza i dodatkowe wsparcie socjalne (uczestnikom projektu zapewniamy wyżywienie w trakcie zajęć oraz pokrywamy koszty dojazdu na zajęcia środkami komunikacji miejskiej),
 • 10-dniowy obóz socjoterapeutyczny na początku sierpnia (woj. świętokrzyskie) podczas, którego zorganizowane zostaną:  
  - warsztaty integracyjne
  - zajęcia socjoterapeutyczne
  - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  - warsztaty technik relaksacyjnych
  - warsztaty rozwoju osobistego
  - zajęcia rekreacyjno-edukacyjne
 • Spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu w OSiW w Wasilkowie we wrześniu.           
                                  
  Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne
Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2010-07-05 13:04:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Gregorczuk Beata
(2010-12-30 13:30:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409