Wojewódzka Komenda OHP

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP jest jednostką wykonawczą Wojewódzkiego Komendanta OHP utworzoną dla realizacji zadań na terenie województwa.

Adres Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87

www.podlaska.ohp.pl
e-mail: podlaska@ohp.pl

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT - Beata Jolanta Matyskiel

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA - Anna Zdanowicz

 

Rzecznik prasowy
Elżbieta Dziemianiuk
tel. 85 6516187 (wew. 611)

Radca prawny
mec. Jakub Ławniczak
e-mail: jakub.lawniczak@krpjl.pl

Inspektor ochrony danych / Specjalista ds. obronnych i informacji niejawnych
Monika Kaźmierczak
e-mail: iod.podlaska@ohp.pl

Duszpasterz
ks. Adam Anuszkiewicz

 

W skład biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wchodzą następujące zespoły i samodzielne stanowiska:

Zespół Obsługi Finansowej
Marta Fiedorczuk - Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska - Z-ca Głównego Księgowego
tel. 85 6516187 (wew. 614)

Zespół Planowania i Sprawozdawczości
Urszula Zieleń - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 637)

Zespół Administracji i Zamówień Publicznych
Elżbieta Artemiuk - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 605)

Zespół Kształcenia i Wychowania
Ewa Kosińska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 617)

Zespół Programów Międzynarodowych
Elżbieta Dziemianiuk - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 611)

Zespół Rozwoju Zawodowego i Refundacji
Iwona Pietuszewska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 608)

Zespół ds. Kadr i Płac
Anna Szomko-Gierej - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 618)

Stanowisko ds. Kontroli i Zarządzania Ryzykiem
tel. 85 6516187 (wew. 607)

Wytworzył:
Elżbieta Artemiuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2021-09-14 13:06:11)