Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży  (CEiPM) są ponadpowiatowymi jednostkami organizacyjnymi tworzonymi w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania bezrobociu – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy, w zakresie świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym terenie w zakresie problematyki rynku pracy.

Do zadań realizowanych przez CEiPM należy w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej,
 • prowadzenie pośrednictwa pracy, 
 • badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań,
 • organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia młodzieży,
 • kierowanie młodzieży do jednostek OHP w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży,
 • merytoryczne wsparcie jednostek OHP na terenie swojego działania,
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych,
 • współpraca z innymi instytucjami działającymi na rynku pracy.

 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują trzy Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku
  Dyrektor – Agnieszka Jankiewicz 
  ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
  tel./fax: 85 652 34 98  
  e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl
   
 2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży
  Dyrektor – Joanna Filipkowska
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel. 86 216 33 08, 86 216 33 09 
  e-mail: ceipm.lomza@ohp.pl
   
 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach
  Dyrektor – Elżbieta Augustynowicz 
  ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
  tel. 87 56 65 157 
  e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
   
Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Gregorczuk Beata
(2007-03-22 09:26:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-05-12 19:09:57)